Vindmøllepark

woop woop hejhje

Der er planer om at etablere en havvindmøllepark ud for Ferring. Det kan i høj grad have konsekvenser for mange grundejere, se

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Miljoevurdering_og_VVM/VVM/Igangvaerende/Vesterhav_Nord_Havmollepark/

Hvis man klikker på dette link. kommer man direkte til Naturstyrelsens side med alt om Havvindmøllerne. Hvis man klikker på linket "Se alle sagens akter" Vil man kunne få alle oplysninger som pdffiler og hermed se alt hvad der foregår.