Sandfodring

woop woop hejhje

Jeg har været i kontakt med kystdirektoratet og har fået flg. oplysninger:

Der er i perioden 17. oktober til 5. november d.å. udført en strandfodring
foran Ferring Sø på strækningen mellem høfde 4 sti C 186 og Vejlby lidt nord
for sti C 192.

Der er blevet indpumpet ialt 345.000 m3 sand på strækningen, som kystsikring.

Sommerhusområdet er nu sikret de næste år.

Glædelig jul fra Marie og Poul Just