P-pladser

woop woop hejhje
Til bestyrelsen for grundejerforeningen Ferring Strand                      Januar 2016

Stor var vores forbløffelse, da vi i et nyhedsbrev på foreningens hjemmeside læste, at bestyrelsen vil til at ændre p-pladsen på foreningens grund samt fjerne skiltningen, der viser, hvor p-pladsen ligger. Når det undrer os, skyldes det, at bestyrelsen hermed går klart imod generalforsamlingen i grundejerforeningen i juli 2015, hvor generalforsamlingen med vedtagelsen af formandens beretning godkendte de tiltag vedr. cykel- og gangsti - herunder p-pladsen - som den daværende bestyrelse havde arbejdet for.

Hvis generalforsamlingen, som stadig er foreningens højeste myndighed, havde villet udtrykke utilfredshed med bestyrelsens virke, skulle den naturligvis have udtrykt dette i en bemærkning til dette punkt i beretningen, som en efterfølgende bestyrelse skulle arbejde efter.

Af de omkring 30 fremmødte grundejere på generalforsamlingen, var der 4 - 5 grundejere, der udtrykte utilfredshed med bestyrelsens beslutninger, men der var ingen, der fremsatte ønske om ændringer til formandens beretning, hvilket indebærer, at generalforsamlingen samtykker daværende bestyrelses virke  - herunder bestyrelsens håndtering af cykel- og gangstien samt parkeringspladsen ved Ferring Sø.

Men for at være sikker på, at der ikke træffes beslutninger, som generalforsamlingen som foreningens højeste myndighed, ikke kan står inde for, vil vi hermed fremsætte forslag til beslutning på generalforsamlingen juli 2016. Forslaget lyder sådan her:

Ferring Strand grundejerforening ønsker at bevare p-pladsen i sin nuværende størrelse på foreningens grund på Lyngsletten samt den nuværende skiltning på Gåskærvej.

Med dette forslag forventer vi naturligvis, at evt. ændringer af p-plads og skiltning udsættes til, efter at generalforsamlingen har udtalt sig om ovenstående forslag.

Godt nytår

Annette Østergård og Søren Aksel Sørensen, Stranden 59
Poul og Else Riis, Stranden 109
Kirsten og Henning Pedersen, Stranden 7
Heine Sand, Stranden 3
Kurt og Laila Sørensen, Stranden 57
Christian og Ingrid Riis, Stranden 26
Asbjørn Bjerre, Stranden 137 

PS Enslydende brev sendt til Thomas Damgård, Lemvig Kommune.